ft-logo

Lapis Histriae 2021: solidarité

 

22. Mednarodna obmejna srečanja Forum Tomizza razpisujejo

16. Mednarodni literarni natečaj Lapis Histriae

za kratko prozo na temo

 

 

SOLIDARITÉ

V današnjem času epidemije in pre(po)tresov se klic k solidarnosti izvija iz najglobljih čustev, tistih, na katera računajo tudi številni politiki pri procesu konsolidacije „svojega“ ljudstva. Zato pojem zapisujemo samo v francoščini: solidarité. S tem želimo spomniti na zgodovino sodobne Evrope, na integracijske procese, ki v solidarnosti vidijo možnost skupnosti enakopravnih državljanov. Namesto krepitve kolektiva prek žrtve posameznika, solidarnost varuje individualnost, vztraja na kulturi različnosti in se strukturira v vzajemnosti. V času vse večjih družbenih razlik se solidarnost vzpostavlja tik ob vprašanju odgovornosti za ogrožene, trpeče, bolne in prezrte.

Pošljite nam zgodbe, v katerih živijo nove oblike solidarnosti in take, ki razgaljajo njeno odsotnost.

Le pišite!

 

MERILA IN POGOJI:

1.    besedilo mora biti izvirno in neobjavljeno
2.    besedilo ne sme biti daljše od 27.000 znakov in ne krajše od 5000 znakov, vključno z razmaki
3.    napisano je lahko v vseh jezikih (slovenski, italijanski, hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski) širše  regije
4.    avtorji lahko konkurirajo le z enim delom
5.    zmagovalno besedilo bo nagrajeno z denarno nagrado v višini 1050,00 EUR
6.    strokovno žirijo sestavljajo trije pisatelji
7.    žirija si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade
8.    rok oddaje del je 4. 4. 2021.  
9.    dela pošljite pod šifro
10.  legendo šifre z osebnimi podatki avtorja (ime, priimek, leto rojstva, naslov, št. telefona,  elektronski naslov in kratek življenjepis) priložite besedilu posebej

11.  delo je treba poslati na elektronski naslov: lapis@gku-bcu.hr

12.  prispela besedila sortirajo in arhivirajo knjižničarji Mestne knjižnice Umag, ki imajo tudi edini vpogled v podatke o avtorjih; člani žirije zvedo za informacije o avtorjih šele po odločitvi o nagradi
13.  najboljša besedila po presoji žirije bodo objavljena v  Zborniku Lapis Histriae 2021 konec leta 2021
14. nagrada bo avtorju zmagovalnega dela slovesno podeljena na 22. Forumu Tomizza v Umagu, 21. 5. 2021

Dodatne informacije: Mestna knjižnica Umag  (lapis@gku-bcu.hr, +385  52  721 56)