ft-logo

Forum Tomizza 2024 (22. 5. - 25. 5.)

25. Međunarodni pogranični susreti FORUM TOMIZZA

TRST - KOPAR - UMAG, 22. ‒ 25. 5. 2024.

FORUM TOMIZZA utemeljen je kao višekulturni i višejezični projekt, čiji je smisao istraživanje, poticanje i realizacija društvenog i kulturalnog dijaloga u širim, nadnacionalnim istarskim i europskim pograničnim prostorima. Odvija se u tri države, u tri pogranična grada: u Umagu, Kopru i Trstu; u tri grada koja su od velike važnosti i za Tomizzin životni put.

Jedna od glavnih ideja vodilja ovih susreta, koji su na inicijativu istarskog književnika i prevoditelja Milana Rakovca pokrenuti 2000. godine u Umagu, povezivanje je i trajna komunikacija intelektualaca i umjetnika koji žive na granici i djeluju na području kulture, znanosti i medija, simbolično  se oslanjajući na ime i djelo Fulvija Tomizze (Materada, Hrvatska 1935 – Trst, Italija, 1999), književnika koji je zbog svoje umjetničke i ljudske širine podjednako prihvatljiv za sve etnose sjevernoga Jadrana.

Forum Tomizza postavio je sebi za zadaću da propituje stanje duha u društvenoj aktualnosti, procjenjuje ulogu intelektualca-kreativca pri promicanju moralnih i etičkih vrijednosti, kritički i polemično reagira na društvene devijacije i neumorno nadilazi svakovrsne granice.

Simpozij i popratni program ovogodišnjeg jubilarnog 25. Foruma Tomizza u znaku je teme GRAMATIKA ZABORAVA / GRAMMATICA DELL'OBLIO / SLOVNICA POZABE.

Zaborav može biti neutralni filter, može se koristiti kao režimsko oružje za represiju, ali može biti i uvjet za iscjeljenje, za budući (su)život: svi ti momenti ulaze u njegovu „gramatiku“. Izbor između sjećanja i zaborava najčešće ima etički smisao. Zaboravljanje je nezaustavljivo, ali ukoliko ga potiču zločinci i kompromitirani režim, onda je to moralni skandal.

Građa koja čami u arhivima i osobna sjećanja prekrivena tišinom traže nova pitanja i nova značenja u sadašnjici, istraživače i autore koji su spremni odvažiti se za njih. Svih ovih 25 godina otkako djeluje Forum Tomizza u Umagu, Kopru i Trstu književnici, umjetnici, kulturolozi, povjesničari, publicisti… nastupali su kao aktivisti kulturnog pamćenja, borci protiv prisile zaborava kao što je to bio istarski pisac Fulvio Tomizza.

Milan Rakovac pokrenuo je prije četvrt stoljeća višejezični laboratorij Forum Tomizza između ostaloga i zbog toga da bi osnažio dinamiku sjećanja i zaboravljanja u kojoj bi Istra progovorila i artikulirala novi rječnik, novu gramatiku. Ovo je godina naše zahvalnosti svima onima koji su održavali i koji potiču vatru u tom laboratoriju!  

Fulvio Tomizza je pisao: »M'identifico con la frontiera.« (Poistovjećujem se s granicom.). I tako je i Forum Tomizza: identificira se s granicom, ne s jednom ili s drugom stranom granice, nego s granicom kao s mjestom susreta.  Dvadeset i peti put susrećemo se u Umagu, Kopru i Trst s istom idejom kontakta, djialoga, interakcije, polemike, međusobnog utjecaja.

Malo povijesti: teme susreta, od 2001. do 2023. godine:

2000   TOMIZZA I MI / TOMIZZA E NOI / TOMIZZA IN MI

2001  RECEPCIJA TOMIZZE / RICEZIONE DI TOMIZZA

 PSIHOPATOLOGIJA GRANICE / PSICOPATOLOGIA DELLA FRONTIERA /PSIHOPATOLOGIJA  MEJE

2002   GRANICA U GLOBALIZACIJI / LA FRONTIERA NELLA GLOBALIZZAZIONE / MEJA V GLOBALIZACIJI

2003   EROS THANATOS LIMES

2004   ZWIESCHENLAND & NIEMENSLAND

2005  TOMIZZA – EUROSINTEZA:  FONTIERIZAM – EUROPEIZAM / TOMIZZA – EUROSINTESI:  FRONTIERISMO – EUROPEISMO

2006  ARHIPELAG  EUROPA / ARCIPELAGO EUROPA / ARHIPELAG EVROPA

2007  HIC SUNT LEONES! ILI OČEKUJUĆI BARBARE / HIC SUNT LEONES! O ATTENDENDO I  BARBARI / HIC SUNT LEONES! ALI V PRIČAKOVANJU BARBAROV

2008  OFF LIMITS 

2009  CROSSOVER / TOMIZZA: TEN YEARS AFTER

2010  STATUS QUO…VADIS?

2011  NEMA GRANICE IMA / NON C'È IL CONFINE C’È / NI MEJA JE           

2012  PRAVDA: ILUZIJA ILI UTOPIJA? / GIUSTIZIA: ILLUSIONE O UTOPIA? / PRAVICA: ILUZIJA ALI UTOPIJA? 

2013  BOLJI ŽIVOT? / UNA VITA MIGLIORE? / BOLJŠE ŽIVLJENJE?

2014  HOD PO RAMPI / IN BILICO SULLA SBARRA / HOJA PO RAMPI

2015  DIKTATURA PREKARIJATA / DITTATURA DEL PRECARIATO / DIKTATURA PREKARIATA

2016  ZID / IL MURO

2017  LAŽ / LA MENZOGNA

2018  AZIL / ASILO

2019 POGUM /HRABROST /CORAGGIO

2020 DOMOVINA, d.d/ PATRIA s.p.a.

2021  SOLIDARITÉ

2022 KAOS KAIROS CAOS

2023 KARNEVAL BREZ MEJA / KARNEVAL BEZ GRANICA / CARNEVALE SENZA FRONTIERE

Forum je do danas na svojim simpozijskih događajim ugostio 429 književnika, prevoditelja, sociologa, filozofa, lingvista, novinara i publicista iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, Srbije te šireg slovenskog, romanskog i germanskog zaleđa.
Forum Tomizza već devetnajst godina raspisuje književni natječaj LAPIS HISTRIAE za kratku prozu, na koga je, uključujući ovogodišnji, stiglo 2580 tekstova.

U popratnim programima, kao što su: Predvečeri Foruma, Pjesnik na cesti, Tomizzini itinerari, multimedijalne izložbe Lapis Histriae i pjesnički koncerti ARTISTRA dosada su se predstavila najuglednija pjesnička, likovna i glazbena imena našeg transgraničnog kulturnog prostora.

Privitci: