ft-logo

Organizatorji

Organizator v Umagu

Gradska knjižnica Umag - Biblioteca Civica Umago 

U posljednja dva desetljeća Gradska knjižnica Umag  postala je poznata kao mjesto susreta cijenjenih i aktualnih književnika iz Hrvatske, ali i iz cijele regije. Kreativnost tih susreta kulminira na međunarodnim pograničnim susretima Forum Tomizza. Gradska knjižnica već jedno desetljeće njeguje nakladničku djelatnost objavljujući hrvatska izdanja od zavičajne važnosti. Svake druge godine Knjižnica izdaje novi hrvatski prijevod izabranog djela iz bogatog opusa Fulvija Tomizze.

 

Organizatorji v Kopru

Kulturni klub Koper - Club Culturale Capodistria

Dejavnost kluba (leto ustanovitve: 2006) je druženje in ustvarjanje na področju kulture in umetnosti.

Comunità degli Italiani "Santorio Santorio"  - Skupnost Italijinov "Santorio Santorio"

Samoupravna narodna skupnost Italijanov po statutu obravnava vprašanja, povezana s položajem italijanske narodne skupnosti v matični občini, z njenimi posebnimi pravicami in z ohranjanjem značilnosti narodnostno mešanih območij. Skupnost v tem smislu sprejema predloge, stališča in pobude, ki jih posreduje občinskim organom. Ti so jih dolžni obravnavati in nanje odgovoriti. Sredstva za delovanje Skupnosti ter za kulturne dejavnosti in združenja, ki delujejo v okviru italijanske narodne skupnosti, v tem primeru za Skupnost Italijanov “Santorio Santorio” v Kopru, Skupnost Italijanov v Bertokih in Skupnost Italijanov v Hrvatinih, se zagotavljajo iz proračunov Mestne občine Koper ter Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

 

Organizator v Trstu

Gruppo 85 - Skupina 85

Gruppo 85 – Skupina 85 je nastala pred dvaintridesetimi leti. Ustanovil jo je krog prijateljev italijanske in slovenske narodnosti z željo, da bi v prisrčnem ozračju zaživelo tudi naravno in sproščeno razmerje med tržaškima kulturama. Med ustnovnimi člani so bili Pavel Merkù, Piergiorgio Regazzoni, Fulvio Tomizza, Claudio Magris, Boris Pahor, Alojz Rebula, Elvio Guagnini, Paolo Budinich, Lojze Spacal, Klavdij Palčič, Fabio Nieder, Adriano Dugulin, Ivan Verč: torej ustvarjalci s področij znanosti, umetniških zvrsti in drugih družbenih dejavnostih. Edini v Trstu, ki predstavlja stvarno sodelovanje med Italijanskim in Slovenskim kulturnim svetom, Gruppo 85 – Skupina 85 prireja srečanja, debatne večere, ekskurzije, obiskuje inštitucije obeh nacionalnih identitet, zbira svoje člane ob družabnih prireditvah, seznanja javnost in pristojne organe s svojimi ocenami in stališči. To počne z jasnim ciljem, da bi postalo sožitje in sodelovanje med različnimi kulturnimi izrazi v našem prostoru nekaj vsakodnevnega in samoumevnega.